Hvad kan jeg tilbyde?

Mit formål er, at arbejde med klienter som ønsker forandringer. Alle som ønsker hjælp til personlig udvikling og gerne vil komme videre i sit liv, kan have glæde af psykoterapi...

Problematikkerne kan være at have det "svært" i livet, identitetsproblematikker, lavt selvværd, generthed og social isolation, forskellige former for lidelser, som fx angsttilstande, præstationsangst, eksamensangst og fobier. Det kan være depressionstilstande, stresstilstande, sorg- og krisetilstande, spiseforstyrrelser, overvægt eller misbrugsproblemer.

Lettere psykosomatiske symptomer som fx uro, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, dårligt humør, vrede, mistet appetitten, er trist, har svært ved at huske m.m.

Lettere chok og traume tilstande, eksistentielle problemer som dødsangst, isolationsangst, meningsløshed, følger efter incest, svigt m.m.

Samt parforholdsproblematikker, skilsmisseproblematikker, familieproblematikker, børns udvikling/læring/opdragelse.

Familier med eksempelvis kommunikationsproblemer.


Fra belastning til aflastning !

Ens liv og hverdag er fyldt med rigtig mange udfordringer både de indefra kommende, altså vores egne krav til os selv, og dem der påvirker os udefra. Det er påvirkninger som vi skal forholde os til hver især og det kræver vores overskud og energi og det fortsætter, mere eller mindre komplekst, hele livet igennem...

Bliver det for meget og vi føler os drænet for den gode energi, kan vi være bærere af for meget, og har brug for at få sorteret ud i tankerne og gennemsnakket det der fylder negativt og søge redskaber dertil.


 • Vil du gerne udvikle dig?
 • Opdage skjulte ressourcer?
 • Få din familie til at fungere bedre?
 • Have færre konflikter med dit barn/ børn, partner/kolleger eller venner?
 • Være mere tilfreds med dit liv og din hverdag?
 • Være i bedre humør?
 • Være bedre til at sætte grænser?
 • Mærke dig selv bedre?
 • Har behov for at bearbejde nogle oplevelser?
 • Føle dig grundlæggende rigtig og at der ikke er noget galt med dig?
 • Kunne overskue mere?
 • Have mere energi?
 • Undgå at spærre følelser og tanker inde?
 • Standse tankemylder?
 • Sove godt om natten?
 • Være mere tilstede?


Måske kan du nikke genkendende til noget der ligger og ulmer, som der skal tages fat på, eller noget der blokerer ens tanker for glæden og troen på en god fremtid? Så har du muligheden for at tage et valg for forandring for din egen skyld og samtidig kommer det også dine omgivelser til gode!


Men hvordan tackles det?

Måske havner du tit i de samme konflikter eller de samme problemstillinger. Her undersøger vi sammen de mønstre, der gør, at "historien" gentager sig...

At nå til at ville forandre, er et godt udgangspunkt, og igennem samtaleforløb har vi sammen muligheden for at få klarlagt og synliggjort problematikkerne. Denne forandrings- og forankringsproces sker over tid og er en positiv investering og udvikling i dit liv fremadrettet.

Hvad kan du forvente?

Psykoterapi er en behandlingsform der består af samtaler. Samtalerne kan strække sig fra nogle uger til flere måneder.

Formålet med psykoterapi er, at du bliver i stand til selv at løse dine udfordringer gennem selverkendelse og nye måder at handle på.

Min opgave er at guide dig gennem processen med åbent sind. Det er et samspil mellem dig og mig. Jeg hører, ser og videregiver det jeg fornemmer til dig, og stiller spørgsmål.

Den terapeutiske samtale beskæftiger sig med; dine tanker, følelser og forestillinger, oplevelsen af dig selv og andre og relationen til andre mennesker.


Samarbejde i Terapien

Gennem gensidig dialog, ligeværd og respekt arbejdes der på, at få den indsigt der forhåbentligt vil forandre og derved give mulighed for en ny forståelse. Når du kommer til en ny forståelse, har du mulighed for at arbejde og øve dig i at fastholde denne og derved forholde dig til livet, med nye strategier og handlemuligheder...

Dette er en opgave som både kan være smertefyldt og kræve mod og styrke, da indsigten undervejs, giver erkendelser hvor du vil blive bevidst om årsagerne til din måde at være i livet på.

En meget betydningsfuld ting er, at du er ærlig over for dig selv og at du tør betro dig og har tillid til, at jeg sidder godt i stolen uanset hvor svært emnet måtte være.

Har du brug for støtte, så skal du være velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon og vi vil have en uforpligtende forsamtale over telefonen.