Individuel terapi hos Psykoterapeut Lisa Dissing

Vil ofte starte med at du selv har mærket at der er noget som du mangler at få klarhed over. Når du så henvender dig, så er du blevet klar til at arbejde med problemet og tage fat på processen. Tillid og god kemi er en forudsætning for at et terapiforløb lykkes. Derfor skal vi have en god relation, da det er vigtigt at det føles trygt og ok for dig at dele dine tanker og følelser med mig, også dem som du ikke er stolte af. Jeg er her for at hjælpe dig med at få en bedre kontakt til dine følelser, tanker, handlinger eller vaner. Når du bevidstgøres og erkender dine måder at handle på, får du bedre muligheder for at ændre dine mønstre til nye måder at være i verden på. Gennem forløbet vil jeg benytte mig af mine værktøjer og redskaber som jeg vurdere der vil passe bedst ind og derved tilrettelægges terapien individuelt og personligt til dig. Ud over samtalen i terapien vil der ligeledes aftales om der skal indgå hjemmearbejde imellem sessionerne. Terapien foregår som et forløb hvor vi løbende evaluere terapien og udviklingen og hvis der dukker flere ting op undervejs, vil vi tilrettelægge forløbet så det som fylder mest for opmærksomheden først.

Familieterapi hos Psykoterapeut Lisa Dissing

Mange familier er rigtig pressede af dagligdagens mange gøremål, familiekonstellationernes vekslen, vores arbejde, er ting som tager vores tid og overskud og derved bliver ressourcerne mindre. Vi bliver trætte og det påvirker vores tilgang til vores omgivelser og ikke mindst vores egen familie. Hvis familielivet bliver svært eller der er mistrivsel af en eller flere kan jeg som Familieterapeut være behjælpelig i form af familieterapi og forældrerådgivning. Der kan være et barn i familien som har det svært i skolen, det kan være mobning, manglende social vennekreds, ensomhed og isolation, overspisning, ondt i maven om morgenen inden skole, undgår at komme i skole mm. Hvordan taler familien sammen indbyrdes, er der noget som der kan kigges på og gøres bedre eller mindre af? Mange ting kan skille en familie ad og det kan være en god mulighed for familien, at få nye muligheder for alle, gennem Familieterapi. Familieterapi handler også rigtig meget om kommunikation og konfliktmægling og er effektiv for både adskilte familier og ikke mindst for at skabe sammenhold i familien igen. Det kan være en stor udfordring for både børn, unge og voksne at leve i en sammenbragt familie og der arbejdes altid med familien som en helhed. Familieterapien tilrettelægges efter hvilket behov som fylder mest. Eksempel: Far og mor har det svært, og det præger deres overskud, 2 søskende skændes tit, og en voksen- barn relation hvor der er en dobbelt betydning mellem hvad der bliver sagt og hvad ens kropssprog viser. Terapien hjælper og ofte vil der kunne mærkes ændringer allerede efter 2. eller 3. samtale


Parterapi hos Psykoterapeut Lisa Dissing

Er for par som ønsker at blive afklaret. Mange par har ofte gået længe og haft forskellige overvejelser om hvorvidt forholdet er godt, om det er en selv eller den anden der har skylden. Man kan være begyndt på at trække sig væk, eller bebrejde den anden part, har pålagt sig skyld og selvbebrejdelser mm. Det kan derfor være nødvendigt at opsøge en tredje part (parterapeut) for at se klart og for at blive hørt ordentligt på, og med det mener jeg, at hvis man er uvenner i et forhold så er det ofte svært at høre ordentligt på hinanden, da kommunikationen ofte kan være svært. Som parterapeut vil jeg hjælpe jer med at i bliver hørt hver især, at positiv kommunikation er et nøgleord, at uanset om I ønsker at forbedre eller afslutte et parforhold kan det gøres på en måde hvor man kan forholde sig til en mere afklaret og ordentlig facon. Her vil jeg som parterapeut vægte begge parter lige højt og hjælpe jer med at forstå hvad der kan ligge bag ordene, da der ofte er misforståelser som kan ligge bag. Uanset hvad der ligger til grund for jeres beslutninger vil jeg respektere jeres valg og vil ud fra dette tilbyde mulighed for også at komme i individuel terapi. Jeg har ligeledes erfaringer med at den ene part starter i individuel terapi, får redskaber ift. sig selv og derefter enten bliver afklaret, eller at den anden part følger med og derved opstarter i parterapi sammen.

Gruppeterapi hos Psykoterapeut Lisa Dissing

Gruppeforløb vil typisk foregå over 5-8 gange. En gruppe består af min. 3- 7 unge alt afhængig af antal af tilmeldte. Det vil typisk foregå på Onsdage kl. 16.00- 17.30 Et gruppeforløbs indhold kan være mange forskellige problematikker hvor der igen kan være mange undergrupper. Min erfaring har vist mig at min overskrift skal være, at vi vil samarbejde om at arbejde på at udvikle Sociale Kompetencer. I gruppeterapien vægtes en tillidsfuld og respektfuld stemning. Der skal være plads til alle både dem der er stille og tilbageholdende og dem som gerne vil fortælle om deres. Forløbet vil desuden være præget af accept, forståelse og anerkendelse af hinandens ressourcer, problematikker og udfordringer. Vi starter med en runde, hvad er vigtigt siden sidst. Derefter går vi videre med emnet/temaet Gruppeterapiens fordele er, at de unge får en oplevelse af at der også er andre der har de samme udfordringer, og at der bliver sat deres egne ord på. At de unge har deres frirum hvor alt er ok. Mange unge har oplevet både isolation, ensomhed, mobning, har selvværdsproblematikker, uforløste sociale behov, mm. Og netop mange af disse problematikker bliver italesat og der vil lægges vægt på styrker, værdier, kvaliteter, sociale behov, og sat målsætninger for hvad dit liv skal indeholde.