Jeg er psykoterapeut og har egen praksis i Strib, Middelfart kommune. Jeg er uddannet hos Center for Integrativ Psykoterapi, en 4 årig terapeutuddannelse, evalueret og godkendt af Dansk Psykokterapeut-forening og Reflektor. Jeg er optaget i Dansk Psykoterapeutforening og arbejder efter deres etiske retningslinier og løbende modtager supervision.

Jeg tilslutter mig Psykoterapeut Foreningens etiske regelsæt. Læs her: www.psykoterapeutforeningen.dk


  • Jeg er et engageret og ekstrovert menneske med livserfaring og et positivt ressourcesyn. 
  • Jeg ønsker at møde mennesker ligeværdigt og er interesseret i menneskers perspektiver og værdier.
  • Jeg arbejder anerkendende og seriøst og jeg anvender min faglige viden, både som terapeut, socialpædagog og som kvinde til en stor familie.
  • Min familie består af min mand og vores 3 voksne døtre, svigersønner og børnebørn.
  • Mine interesser er naturen, haven, oplevelser, meditation, kunst og kunstmaling, hjemmelavet god mad, musik og bøger.


Mine grundværdier

Jeg tror på, at vi har brug for hinanden til at se os selv, da vi i mødet derigennem vil kunne få indsigt og bevidstgørelse. Vi vil kunne skabe en holdningsændring og opnå en ny ansvarserkendelse, som sammen med afbalancering, ressourceopbygning og kompetenceudvikling kan integrere den nye viden til personlig udvikling. Denne forandring leder os hen imod nye og bedre handlemuligheder.

Min oplevelse er også, at mange mennesker i dag er gode til at dele ud af deres problemer, da man søger råd ved at spørge i sin familie og i vennekredsen. Her får man alle disse velmenende gode råd, men kommer måske ikke ned i dybden hvor problemet ligger forankret, da vil det ikke forandre så meget på sigt, men give en endnu større usikkerhed eller tvivl i en selv, da man ender med at blive mere forvirret. Mit råd er, at der hvor du føler, at du ikke rykker dig og at det ikke bliver lettere som tiden går, også selvom tingene kommer på afstand, der skal du bede om professionel hjælp.